สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แม่นยำเครื่องกัดแนวตั้งด้วยความเร็วสูง