สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาหม้อไอน้ำก๊าซความร้อน