สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คั้นบ่อที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการก่อสร้าง