สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ห่วงโซ่ผ้ากันเปื้อนป้อนจานน้ำหนักผ้ากันเปื้อนสำหรับหินบด