สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์ใหม่ล่าสุดสำหรับเหมืองหินแกรนิต