สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตัวจัดการไฟล์ของการผลิตเหมืองกัลฟ์เอ็มอาร์มอนด์