สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ภาพเคลื่อนไหวที่บดกรามในกรีซ