สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ฝาครอบไฟไร้สายเหมืองถ่านหิน