สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายชื่อโรงงานคั้นในสะเดากาธานราชา