สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ดีลอยเซลล์ชิ้นส่วนเครื่องจักรคู่มือ