สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์ประมวลผลทองแดงแยกลอยอยู่ในน้ำและสายการผลิต