สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ค่าใช้จ่ายของการใช้งานหินบดในสถานที่ก่อสร้าง