สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องกำจัดขยะและเกลือแร่ชิ้นส่วน