สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แร่ทองคำเวอร์ชั่นยุโรปเครื่องบดหยาบ