สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไดอะแกรมการไหลของหน้าจอสั่นกรวยพืช