สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การผลิตอุปกรณ์การผลิตทรายต่อชั่วโมง