สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผีเสื้อโม่เปียกราคาลิตรไฮเดอราบาด