สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การทำเหมืองเซลล์หัวลอยเซลล์การลอย