สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทรายทำให้เครื่องเครื่องทรายบดทรายที่มีที่มีราคาต่ำ