สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การวาดภาพของตันต่อชั่วโมงมือถือหินกรวยบดเครื่องจักร