สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิธีการขุดทองที่ใช้ในมาเลเซีย