สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาถูกหลายชั้นตังสั่นหน้าจอสั่นของ