สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การวิเคราะห์ของการขนส่งแบบคั้น