สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การสั่นสะเทือนความถี่สูงไปยังโรงงานทองคำ