สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานผงเรย์มอนด์ทำงานร่วมกับลักษณนามอากาศ