สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การไหลของวัสดุบนโต๊ะลูกกลิ้ง