สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตัวอย่างรายงานโครงการสำหรับธุรกิจคั้น