สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บริษัทคั่นแม่เหล็กไล่ระดับสีสูง