สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กลไกการบดสำหรับการสร้างอุปกรณ์ทราย