สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไส้ขวดแก๊สน้ำร้อนท่อดับเพลิงหม้อไอน้ำ