สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไมก้าโม่ขายโรงงานอินโดนีเซีย