สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขายโรงงานผลิตท่อเชื่อมเกลียว