สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คำแนะนำในการขับขี่ของเครื่องกัลวานิค