สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ซีดาร์แรพิดส์กรามม้วนเครื่องย่อยขยะ