สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เหมืองหินปูนโดโลไมต์ที่ติดต่อ