สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สภาพใหม่มอเตอร์ชนิดหินโม่เครื่องจักรสำหรับการขาย