สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ใครที่มีโทรศัพท์คั้นที่สามารถผลิตผงหิน