สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ฝึกกระบวนการโอมานแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อขาย