สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

น้ำหนักเครื่องเป่าโหลดด้านหน้า