สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

พวกเขาเข้าใจต้นทุนดิบของกระบวนการผลิต