สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สถานที่ขุดทองอยู่ในแอฟริกาใต้