สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดผงขนาดเล็กเครื่องขุดแอมป์