สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ของงานในเครื่องบดแร่เหล็ก