สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องแม่เหล็กสำหรับแร่เหล็ก