สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ใช้กันอย่างแพร่หลายเหมืองแร่และเหมืองแร่กำลังการผลิตสูงในประเทศซีเรีย