สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้จำหน่ายแร่โครเมี่ยมอินโดนีเซีย