สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

จำหน่ายผลิตแอมป์แร่เหล็กในโลก