สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เหมืองหินอ่อนในสหรัฐอเมริกา