สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ที่มีคุณภาพดีทองละลายเครื่องแยกลอยอากาศ