สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ผลิตเครื่องป้อนป้อนแบบสั่นสะเทือน